Při zpracování osobních údajů o fyzických a právnických osobách, platí ustanovení příslušných zákonů, především zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Společnost  uchovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa u fyzických osob nepodnikatelů a obchodní firma, IČ, DIČ, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa u fyzických osob podnikatelů a u právnických osob.
Společnost dále nepředává osobní údaje třetím osobám. Účelem zpracování dat je archivace pro případnou kontrolu ze strany úřadů státních či samosprávných, nabídka inovací stávajících systémů a ostatních obchodů a služeb. Objednáním služby klient vyjadřuje souhlas k výše uvedenému rozsahu zpracování osobních údajů a zasílání nabídky obchodu a služeb. Zákazník má právo kdykoliv odmítnout zasílání nabídky obchodu a služeb a to u poskytovatele.
Zoubková víla - obloha
Zoubková víla - obloha
Zoubková víla
Zoubková víla - slunce
Zoubková víla na Facebooku
Kouzelná pošta s vílou Poštulkou Sny jsou dobré pro každého... kouzelný e-shop kouzelný e-shop